Projekt:

MPO OP PIK ART Carbon

Registrační číslo projektu:CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0027940

Období realizace projektu:01.11. 2022 – 31.01. 2023

Řešitel projektu za TUL:Ing. Mgr. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Navrhovaný projekt má za cíl objektivní a kvalifikované srovnání účinnosti 3 vybraných filtračních zařízení určených pro domácí dočištění vody nezávislou institucí. V projektu se bude sledovat účinnost záchytu vhodně zvolených organických látek, tzv. mikropolutantů, které se ve veřejných vodovodech běžně vyskytují (pesticidy, farmaka a halogenované uhlovodíky jako PFOS a AOX) a také mikrobiologická kvalita vody tekoucí z filtru, která bývá často použitím domácích filtrů negativně ovlivněna.

Hlavní partneři

Skupina UJV
Škoda Auto
AWAL
Elmarco
Česká Zbrojovka
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Atrea
Innogy
Auren