Projekt:

Nanočástice elementárního železa a cyklodextriny – jejich synergický účinek pro čištění vod

Registrační číslo projektu:20-17028Y

Období realizace projektu:01.01. 2020 – 31.12. 2022

Řešitel projektu za TUL:dr hab. Ing. Stanislaw Witold Waclawek, Ph.D.

Nanočástice elementárního železa (NZVI) se řadí mezi nejdůležitější nanostruktury pro sanaci životního prostředí. Hlavním cílem tohoto projektu je NZVI funkcionalizovat cyklodextriny (CD), které jsou v poslední době považovány za vynikají í, ekologické a levné sorbenty toxických látek. Funkcionalizace NZVI pomocí CD či jejich derivátů a polymerů může nejen zlepšit stabilitu a dispergovatelnost nanočástic železa, ale také komplexovat toxické kontaminanty uvnitř kavity CD a dále je redukovat prostřednictvím NZVI na méně toxické produkty. Nízká selektivita, která se řadí mezi jednu z největších nevýhod NZVI, by tímto způsobem mohla být překonána. Povrchová úprava pomocí CD může také zlepšit reaktivitu NZVI vůči perzistentním organickým sloučeninám (tzv. POPs), které jsou za standardních podmínek s NZVI jen velmi málo reaktivní (např. kyselina perfluoroktanová). Kromě toho mohou být cyklodextriny také zdrojem uhlíku pro bioremediační mikroorganismy, což může vést k dalšímu synergickému účinku NZVI, CD a mikroorganismů aktivních v procesu čištění vod.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren