Projekt:

Lokální rychlost disipace turbulentní energie v dispersních systémech- ke 17278

Registrační číslo projektu:16-20175S

Období realizace projektu:01.01. 2016 – 31.12. 2018

Řešitel projektu za TUL:prof. Ing. Václav Kopecký, CSc.

Podstata navrhovaného projektu spočívá v prohloubení znalostí o disipaci energie e v mechanicky míchaných vsádkových a kontinuálních systémech při využití znalostí získaných řešením předchozího grantu. Jedná se především o nový poznatek, že lokální hodnota e závisí na Reynoldsově čísle a dále pak rozšíření možnosti měření lokálních hodnot e v zařízení až do velikosti 0,45 m s využitím jak LDA tak PIV a korektního vyhodnocení e a to i v neisotropních proudících systémech. To vše umožňuje získání obrazců o rozdělení lokálních hodnot e s nebývalou přesností v systémech různých geometrií. Takto získané znalosti umožní výpočet časové evoluce distribuce velikosti částic (PSD) při dispergaci nemísitelných kapalin a prášků a následnou predikci PSD při zvětšování měřítka i optimalizaci provozních a návrhových parametrů vsádkových a kontinuálních dispergačních zařízení. Práce přispěje jak k teorii dispergace a validaci CFD výpočtů, tak ke zpřesnění návrhu průmyslových zařízení. Získané znalosti jsou také teoretickým základem nanotechnologií, např. v reaktorech, kde probíhají komplexní reakce.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren