Projekt:

Způsob a mobilní zařízení pro odstraňování námrazy z trolejí v městské tramvajové a trolejbusové trakci

Registrační číslo projektu:TH02020252

Období realizace projektu:01.01. 2017 – 30.06. 2020

Řešitel projektu za TUL:prof. Ing. Aleš Richter, CSc.

Projekt řeší vývoj metody a zařízení pro odstraňování námrazy na trolejích v městské elektrické trakci. Bude zaměřen na aktivní elektromechanické, hydraulické, pneumatické a mechanické principy tak, aby byly nahrazeny stávající chemické a tepelné způsoby odmrazování. Vývoj bude zaměřen na využití mechanických více směrových vibrací. Zařízení bude ověřeno na dvouvodičové trolejbusové a jednovodičové tramvajové trakci na vytipovaných trolejbusech a tramvajích. Jednotlivé metody budou testovány v depech na zkušebních úsecích vedení, na kterých bude také simulována tvorba a měřena tloušťka námrazy. Dílčí simulace proběhnou v klimatických komorách. Součástí řešení bude také vytipovávání kritických úseků tratí s velkou pravděpodobností tvorby námrazy, pro které bude zpřesňována předpověď.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren