Projekt:

Nízkonákladové systémy čištění vod

Registrační číslo projektu:TH02030766

Období realizace projektu:01.01. 2017 – 31.12. 2020

Řešitel projektu za TUL:Mgr. Pavel Hrabák, Ph.D.

Cílem projektu je vývoj anaerobně sorpčního biofiltru jako modulu pro konstruované mokřady pro čištění speciálních typů průsakových, skládkových, důlních a zemědělských vod, kontaminovaných perzistentními organickými látkami (POPs) a prostředky na ochranu rostlin (biocidy). Efektivní odstraňování těchto polutantů z vod před jejich vypuštěním do povrchových vodotečí často naráží na absenci potřebné infrastruktury (komunikace, energie, obsluha). Konstruované mokřady v této situaci představují optimální řešení s nízkými provozními náklady. Vyvíjený anaerobně sorpční biofiltr bude pasivním předstupněm pro konstruované mokřady se silným vstupem toxických polutantů, které by jinak ohrožovaly podstatu funkce kořenového čištění v konstruhovaném mokřadu.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren