Projekt:

Membránové čištění odpadních vod v potravinářském průmyslu

Registrační číslo projektu:TH02030720

Období realizace projektu:01.01. 2017 – 30.06. 2020

Řešitel projektu za TUL:Ing. Jakub Hrůza, Ph.D.

Cílem projektu je vývoj a optimalizace intenzivního systému čištění odpadních vod vzniklých při zpracování potravinářských produktů v rozsahu od 1 m3/den. Vstupem procesu je voda specificky znečištěná například při zpracování masa na jatkách, zpracování zeleniny a ovoce, nebo v průmyslu mlékárenském. Výstupem procesu je voda vhodná pro další technické použití, zbavená nerozpuštěných látek a s radikálně sníženou hodnotou BSK5. Rovněž budou i výrazně sníženy objemy kalů, které by vznikly standardním řešením. V rámci projektu bude vytvořen prototyp zařízení pro úpravu odpadních vod. Prototyp se sestává z více modulů, které mohou být zapojeny podle aktuálních požadavků: - Modul předúpravy vody. - Modul membránového čištění pomocí nanovlákenné membrány. - Modul dodatečné úpravy vody.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren