Projekt:

Biodegradabilní materiály na bázi silk fibroinu pro použití v ortopedii

Registrační číslo projektu:TH03020281

Období realizace projektu:01.11. 2017 – 28.02. 2021

Řešitel projektu za TUL:Ing. Dagmar Poláková

Cílem projektu je vytvoření biokompatibilního materiálu v opakovatelné a medicínské kvalitě, jehož doba odbourávání v těle bude jasně specifikována. Za účelem aplikace v ortopedii je cílem vytvořit dva druhy materiálu – nanovlákennou membránu (do 03/2020) a lyofilizovaný trojrozměrný nosič (do 06/2020), případně kombinace těchto forem. Příprava obou druhů materiálů by měla být realizována nejdříve v laboratorních a později v poloprovozních podmínkách. Součástí vývoje materiálu je také fáze základních testů degradability a cytotoxicity v podmínkách in vitro na stabilních buněčných kulturách. Optimalizované materiály budou následně předány k preklinickému a klinickému testování certifikovaným pracovištím.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren