Projekt:

Provozní diagnostika profilu a rozchodu tramvajových kolejí pod zatížením - TAČR Epsilon

Registrační číslo projektu:TH03010459

Období realizace projektu:01.01. 2018 – 31.12. 2020

Řešitel projektu za TUL:Ing. Michal Starý, Ph.D.

Náplní projektu je vývoj a provozní ověření metodiky měření profilu a rozchodu tramvajových kolejí pod reálným zatížením, které vyústí ve vytvoření a odladění prototypu diagnostického zařízení namontovaného na testovací tramvaj. Rozchod kolejí a zejména profil kolejnice představují stěžejní provozně-bezpečnostní parametry tramvajové dopravy, jejichž periodická provozní detekce je nezbytná především v kritických úsecích tratí (např. v malých obloucích). Projekt předpokládá paralelně prověřit možnosti kontaktního a bezkontaktního odměřování, na jejichž základě bude navržena kontinuálně měřicí aparatura při rychlostech 20 - 25 km/h s funkcí vyhodnocení kritických bezpečnostních stavů. Důraz bude kladen na oproštění měřicí aparatury od dynamických jízdních projevů (např. parazitních vibrací).

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren