Projekt:

Pokročilé materiály se senzorickými vlastnostmi pro kritické komponenty kolejových vozidel

Registrační číslo projektu:TH04020405

Období realizace projektu:01.01. 2019 – 31.12. 2022

Řešitel projektu za TUL:doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc.

Cílem projektu je vyvinout materiály s intrinsickými senzorickými vlastnostmi, které budou primárně sloužit k monitorování jejich historie (vystavení nadměrnému teplotnímu nebo mechanickému namáhání, nárazům, chemickým vlivům apod.). Účelem jejich využití je zvýšení bezpečnosti kritických konstrukčních prvků, zejména brzd kolejových vozidel. Odlehčené kompozitní konstrukční materiály mohou významně měnit svoje vlastnosti v důsledku výše uvedených vlivů a tím ohrozit bezpečnost celé konstrukce.Zavedení těchto prvků s novými vlastnostmi zásadním způsobem zvýší konkurenceschopnost uživatele na trhu s kolejovými vozidly a současně zvýší bezpečnost železniční dopravy jako celku, protože omezí výskyt fatálních poruch na podvozku vagónů a tím způsobené nehody (vykolejení vlaku).

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren