Projekt:

Kvalitnější a energeticky efektivnější výroba kabelů s využitím pokročilých materiálů a nanotechnologií

Registrační číslo projektu:TH04020240

Období realizace projektu:01.01. 2019 – 31.12. 2022

Řešitel projektu za TUL:doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc.

Cílem projektu je uplatnění pokročilých (nano)materiálů pro zásadní zlepšení nástrojů používaných v technologickém procesu výroby kabelů. Budou zkoumány, vyvinuty a prakticky ověřeny speciální tenké vrstvy aplikované na funkční části nástrojů, které sníží tribologické ztráty energie při formování komponent kabelů (drátů, svazků), sníží ztráty strategických materiálů otěrem a celkově výrazně zpřesní a zefektivní výrobu.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren