Projekt:

Limitní faktory pro přežití a proliferaci mikrobiálních společenstev, významných pro korozi bariér hlubinného úložiště radioaktivních odpadů

Registrační číslo projektu:TK02010169

Období realizace projektu:01.06. 2019 – 31.05. 2023

Řešitel projektu za TUL:Mgr. Kateřina Černá, Ph.D.

Cílem projektu bude stanovení hodnot fyzikálních faktorů limitujících přežívání a proliferaci přirozené mikroflóry hlubinných vod či bentonitu a navržení jednotné metodiky, která umožní efektivní stanovení limitních hodnot i u jiných typů bentonitů a vod studovaných v budoucnosti. Projekt bude řešit především vliv tlaku, teploty, ionizujícího záření a dostupnosti vody a živin, jakožto nejdůležitějších faktorů negativně ovlivňujících přežívání mikroorganismů v prostředí úložiště. Hodnoty limitních faktorů budou testovány na jednom českém kandidátním bentonitu pro koncept hlubinného úložiště a zároveň na referenčním přečištěném bentonitu Nanocor s přesně definovaným chem. složením a bez přirozené mikroflóry. Výstupem bude i příslušný funkční vzorek, ověřená technologie a publikace výsledků.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren