Projekt:

Networking for Research and Development of Human Interactive and Sensitive Robotics Taking Advantage of Additive Manufacturing

Registrační číslo projektu:857061

Období realizace projektu:01.01. 2020 – 30.06. 2023

Řešitel projektu za TUL:prof. Ing. Aleš Richter, CSc.

Strategickým cílem projektu je zintenzivnit rozvoj excelentního výzkumu v oblasti interaktivních, citlivých autonomních robotických systémů založených na aditivní výrobě a využívajících inteligentní materiály na bázi nanopolymerů na TECHNICKÉ UNIVERZITĚ V LIBERCI v České republice (dále jen TUL) vytvořením partnerství se čtyřmi předními zahraničními výzkumnými institucemi z Francie (INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE a UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III), Španělska (MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA JOSE MARIA ARIZMENDIARRIETA S COOP) a Dánska (AALBORG UNIVERSITET). TUL výrazně zvýší kvalitu a konkurenceschopnost výzkumu v této oblasti prostřednictvím výměn zaměstnanců a studentů, odborných návštěv a účasti na konferencích. Účel mobility vědeckých a administrativních pracovníků bude získání nových poznatků a zkušeností v dané oblasti výzkumu a také příprava a realizace mezinárodních vědeckých projektů či kontaktů na úrovni plánované výzkumné spolupráce s předními výzkumnými organizacemi. Služební cesty povedou k vytvoření nových projektových záměrů, přičemž ty nejslibnější budou předloženy do mezinárodních výzev. Součástí projektu bude také organizace odborných seminářů, workshopů, doktorandských fór a mezinárodních konferencí. Těžištěm těchto aktivit bude intenzivní přenos poznatků z předních výzkumných pracovišť na odborná pracoviště TUL, přičemž hlavním přínosem projektu bude výrazné přiblížení kvality výzkumu na TUL mezinárodně uznávaným kolegům z EU, čímž se usnadní přístup TUL k financování z prostředků Evropské komise. Z hlediska personálních kapacit projekt zvýší vědecké a technické kapacity zapojených institucí a podpoří odborný růst pracovníků zapojených do projektu.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren