Projekt:

Proaktivní systém komercializace na TU v Liberci 2

Registrační číslo projektu:TP01010031

Období realizace projektu:01.01. 2020 – 31.12. 2022

Řešitel projektu za TUL:Mgr. Adam Blažek, MBA

Cílem projektu je dále rozvinout a zefektivnit systém a procesy komercializace na Technické univerzitě v Liberci (TUL). Dílčími cíli projektu jsou: 1. V synergii s aktivitami podporující budování systému a zvyšování kompetencí lidských zdrojů v oblasti komercializace (např. projekty OP VVV), podpořit získání praktických zkušeností týmů na konkrétních případech (minimálně 18-ti dílčích projektech). 2. Rozšířit funkčnost Rady pro komercializaci na komplexní aktivity procesu komercializace; kromě aktivit proof-of-concept také na hodnocení předmětů duševního vlastnictví, asistenci při uzavírání licenčních smluv a hodnocení příležitostí pro vytváření spin-off a start-up firem. 3. Dosáhnout mezinárodně srovnatelné úrovně systému a kompetencí TUL v oblasti komercializace pomocí Advisory Board-u složeného ze zahraničních expertů.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren