Projekt:

PROSYKO 2 - Zařízení pro nechemickou dezinfekci víceuživatelských dokumentů, učebních materiálů a pomůcek pro instituce a školy- bal.9

Registrační číslo projektu:TP01010031

Období realizace projektu:01.06. 2020 – 31.03. 2021

Řešitel projektu za TUL:RNDr. Michal Krejčík

UVC záření se pro dezinfekci vody, vzduchu, místností apod. běžně používá. Dosud je základem v naprosté většině zařízení nízkotlaká rtuťová výbojka (vlnová délka 254 nm), která má různá omezení (citlivost na mechanické působení, životnost, rozměry nevhodné pro menší zařízení, pevně dané ne vždy nejvhodnější vlnové délky apod.). S rostoucí výrobou klesá cena UVC LE diod a zlepšují se jejich parametry (optický výkon). Ačkoliv se na asijském trhu vyskytuje velké množství různých „UVC udělátek“, dle řešitelů jsou na našem trhu velké mezery, které by mohli naši výrobci germicidních zařízení pokrýt pomocí zařízení s UVC LED. Zařízení bude koncipováno formou uzavíratelného boxu (UVC záření je karcinogenní) s dobou expozice maximálně v řádu minut.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren