Projekt:

Inteligentní terciární čištění odpadních vod s kombinovanou eliminací fosforu a endokrinních disruptorů využívající nanobiotechnologie

Registrační číslo projektu:FW03010450

Období realizace projektu:01.01. 2021 – 31.12. 2025

Řešitel projektu za TUL:Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.

Cílem projektu je vyvinout novou metodu / technologii odstraňování endokrinních disruptorů z odpadních vod na terciárním stupni čištění společně s odstraňování fosforu. Tuto technologii pak provozně ověřit a zavést do výroby. Základním prvkem je vytvoření komplexní technologie pro čistírny odpadních vod umožňující snížení znečištění obtížně biologicky rozložitelných polutantů nazývaných endokrinními disruptory spolu s eliminací silně eutrofizujícího prvku fosforu. Cíle budou dosaženy v průběhu řešení projektu, přičemž bude technologie aplikována na minimálně jedné ČOV vybrané v rámci monitoringu během projektu. Tím bude dosaženo referenční zakázky v průběhu řešení projektu, jako nezbytného podkladu pro následnou rychlou komercializaci vyvinuté technologie pro aplikaci na dalších ČOV.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren