Projekt:

inherentně Flexibilní Aerogely pro energetiCky Efektivní Struktury (i-FACES)

Registrační číslo projektu:TO01000311

Období realizace projektu:01.12. 2020 – 30.04. 2024

Řešitel projektu za TUL:doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc.

Aerogely se vyznačují mimořádnou nanoporézní strukturou, která předurčuje jejich využití jako optimální materiály pro tepelnou ochranu. Aerogely jsou však většinou mechanicky křehké a tudíž nevhodné pro tepelnou izolaci geometricky složitých struktur, které vyžadují flexibilitu izolačních materiálů. Místo "vynucení" flexibility ve struktuře, i-FACES vyvine jednokomponentní "inherentně flexibilní aerogely" založené na vlastnostech polyolefinů a polyvinylů, které jsou inherentně mechanicky flexibilní za běžných teplotních podmínek. Kromě toho budou vyvinuty pokročilé kompozity s vyvinutými aerogely a "chytrými" funkcionalitami založenými na termochromních materiálech. Pro zlepšení ekologického dopadu budou pro vývoj aerogelů použity recyklované materiály.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren