Projekt:

Intelligent MAterials and Green manufacturINg

Období realizace projektu:01.01. 2023 – 31.12. 2025

Řešitel projektu za TUL:Ing. Jan Kočí

IMAGINE je projekt, jehož cílem je vytvořit základy celoevropského centra excelence pro inteligentní navrhování materiálů a výrobu s cílem podpořit ekologicky účinnější výrobky a výrobky od kolébky ke kolébce v souladu s cíli Zelené dohody a oběhového hospodářství. Toto centrum by bylo zřízeno v České republice a podpořilo by významnou změnu ve výkonnosti a výsledcích výzkumných kapacit pro koordinátora projektu. Vychází ze stávajících silných stránek koordinátora a je podporováno třemi předními mezinárodními výzkumnými organizacemi, aby překonalo slabé stránky a zmírnilo potenciální hrozby této ambice. IMAGINE vytvoří mezinárodní výzkumný program pro IDm2 a strategický plán pro jeho zřízení spolu s (a) podporou celoevropské složky a (b) robustním zásobníkem projektů pro navrhované centrum. Je třeba přijmout opatření k transformaci globální ekonomiky směrem k oběhovému hospodářství s méně intenzivním využíváním fosilní energie a omezených zdrojů a větším využíváním recyklovatelných materiálů. Udržitelné, recyklovatelné materiály a ekologické digitalizované výrobní techniky budou v této transformaci hrát zásadní roli. K dosažení inteligentnějšího designu materiálů, který zvýší funkčnost i udržitelnost, bude zapotřebí značného pokroku. To úzce souvisí s výrobními procesy. Integrovaný návrh materiálů a výroby vytváří nové příležitosti a trhy a také zlepšuje ekologickou účinnost stávajících výrobků, na které se spoléháme. Kromě toho je třeba při tomto návrhu lépe zohlednit konec (současné) životnosti a lépe podporovat přístupy typu "od kolébky ke kolébce" (cirkulární přístup). Toho všeho musí být dosaženo, aniž by byly ohroženy, resp. zlepšeny standardy a kvalita, které spotřebitelé a výrobci od stávajících výrobků očekávají. PŘEDSTAVTE SI, jak lze zajistit udržitelnost výrobků prostřednictvím inteligentní hybridizace a ekologicky účinné, digitální výroby?

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren