Projekt:

Protipožární ochranné vrstvy pro polymerní a jiné materiály - technologický voucher

Období realizace projektu:01.01. 2020 – 31.12. 2020

Řešitel projektu za TUL:doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc.

Cílem projektu je vyvinout ochrannou bariérní vrstvu, která by ošetřenému substrátu propůjčila protipožární vlastnosti. Předmětem projektu je aplikovaný výzkum a vývoj povrchových úprav např. kabelů. Tento výzkum a vývoj aplikací ve formě impregnační emulze bude založen na využití pokročilých nanotechnologií a nanomateriálů. Výsledná ochranná vrstva u ošetřovaného materiálu zvýší odolnost vůči extrémně vysokým teplotám, chemickou stabilitu a chemickou odolnost. Impregnační emulze bude vyvíjena na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL týmem Oddělení přípravy a analýzy nanostruktur. Oddělení v nedávné minulosti úspěšně vyvinulo a komercializovalo sérii podobných nanovrstev pro použití na karoserie automobilů a v domácnosti (na trhu pod označením Pikatec™) a úspěšně spolupracuje s firmami na dalších průmyslových aplikacích zaměřených zejména na snížení adheze produktů k částem strojů, zlepšení odolnosti a čistitelnosti funkčních částí zařízení, apod.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren