Projekt:

Zlepšení vodní bilance tepelných elektráren aplikací nového způsobu dočištění spalin

Registrační číslo projektu:FW03010498

Období realizace projektu:01.01. 2021 – 31.12. 2023

Řešitel projektu za TUL:Ing. Jakub Hrůza, Ph.D.

Podstatou projektu je aplikace nového způsobu dočištění spalin založeném na jejich specifické kondenzaci. Jedná se o úpravu spalin před vstupem do chladicí věže. Kondenzace vodní páry v předčištěných spalinách a následná interakce vody a zbytků pevných látek a plynů bude probíhat ve specifickém porézním prostředí a bude využita ke splnění následujících cílů: - Využití kondenzované vody v řádu jednotek až desítek m3/min jako vody procesní pro další operace úpravy a čištění spalin. Z toho plyne značná úspora v celkové spotřebě procesní vody tepelné elektrárny. - Využití interakce spalin a vody povede k dodatečnému snížení TZU a těžkých kovů (např. rtuť) ve spalinách.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren