Projekt:

Výzkum v oblasti výroby motorových dílů s využitím aditivních technologií - technologický voucher

Období realizace projektu:11.06. 2020 – 30.11. 2020

Řešitel projektu za TUL:Ing. Jiří Šafka, Ph.D.

Předkládaný projekt bude zaměřen na ověření možnosti výroby motorových pístů pomocí aditivní technologie Selective Laser Melting (SLM) včetně jejich následného testování na sestavě motor – motorová brzda. Aditivní postup výroby má značný potenciál uplatnění zejména pro typy motorů, u kterých není dostupná výkresová dokumentace. V současné době je v těchto případech nutné vytvoření jednorázové formy a následně fyzický dílec gravitačně odlít. Tento postup je zdlouhavý, nespolehlivý a finančně velice náročný. Aditivní způsob výroby by znamenal snížení nákladů a oproti lití přináší homogennější vnitřní strukturu. Dalším možným přínosem využití aditivní technologie je aplikace odlehčených struktur a topologické optimalizace, které vedou ke značné úspoře materiálu a odlehčení dílu. Náš návrh se snaží aplikovat moderní technologie a ty otestovat v aplikačním prostředí. Navržené motorové části – písty – budou osazeny ve zkušebním motoru s motorovou brzdou. Tento motor splňuje všechny požadavky certifikovaného motoru. Vlastní testování pístů bude prováděno po dobu 10 hod podle předem definovaných norem a předpisů. Tento postup zahrnuje několik studených startů, dále pak opakovaný teplý start a start přehřátého motoru. Na základě těchto testů se tvoří zpráva po prohlídce jednotlivých dílců v příslušné metalurgické laboratoři.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren