Projekt:

Metody a prostředky pro měření tepelného toku izolačními vrstvami - technologický voucher

Období realizace projektu:01.01. 2020 – 31.12. 2020

Řešitel projektu za TUL:doc. Ing. Petr Tůma, CSc.

Předkladatelům není známo, že by byl dostupný levný, robustní snímač tepelného toku s integrovanou mikropočítačovou jednotkou pro vyhodnocení měřené veličiny a zajištění dalších funkcí (linearizace, kompenzace vlivu okolních podmínek, autodiagnostika apod.). Projekt si dává za cíl takový snímač vyvinout a představit. Snímač bude vybavený digitálním rozhraním připraveným pro vytváření skupin (sítí) snímačů s následným vyhodnocením a interpretaci v nadřazeném výpočetním prostředku (počítač PC). To umožní vyhodnocení průniku tepla současně v desítkách až stovkách bodů izolační vrstvy.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren