Projekt:

Využití technologie pyrolýzního spalování při zpracování palmo olejného odpadu

Registrační číslo projektu:FW03010176

Období realizace projektu:01.01. 2021 – 31.12. 2023

Řešitel projektu za TUL:doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D.

Hlavním cílem projektu je výrazné zvýšení množství a kvality nových poznatků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti zpracování odpadů ze zpracovatelského řetězce palmy olejné při využití technologie pomalého pyrolýzního spalování. Cílem projektu je intenzifikace celého řetězce zpracování palmy olejné tak, aby došlo k eliminaci dopadu na životní prostředí. Odpad ze zpracovatelského řetězce palmy olejné bude zpracováván pomocí navrženého unikátního technologického řešení využívající pomalé pyrolýzní spalování, kde přeměnou odpadní tepelné energie na páru a elektrickou energii bude docházet k zvýšení účinnosti samotného procesu výroby a k minimalizaci sekundárních odpadů (odpadní voda, olej, spaliny apod.).

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren