Projekt:

Mechanismy řízení CxI TUL s důrazem na zvýšení kvality výsledků R&D&I činností

Registrační číslo projektu:CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006198

Období realizace projektu:01.02. 2018 – 31.12. 2022

Řešitel projektu za TUL:prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs

Realizací projektu budou inovovány mechanismy řízení CxI TUL. Projekt chce zohlednit nové prostředí pozměněné novelami řady zákonů a 5-leté zkušenosti s provozováním infrastruktury. Zároveň reaguje na nové požadavky kladené na výzkumná pracoviště a zaměří se např. na získání "HR Award" či na vytvoření a aplikaci nové metody hodnocení kvality osob, pracovišť a procesů. Projekt si dává za cíl zejména zvýšit objem a kvalitu výsledků R&D&I činností na CxI TUL a rychlost jejich uplatnění v praxi.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren