Projekt:

Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení

Registrační číslo projektu:CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007293

Období realizace projektu:01.09. 2018 – 31.12. 2022

Řešitel projektu za TUL:doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D.

Není pochyb o tom, že autonomní vozidla změní svět logistiky. Vedle internetu věcí a robotiky jsou to právě autonomní vozidla, která patři mezi tři nejvýznamnější inovační trendy v logistice po roce 2022. Autonomní vozidla, resp. autonomní logistika proto v posledních letech vyvolaly velký výzkumný, odborný i obchodní zájem, který se projevil zejména v aplikacích orientovaných na dopravu osob a nákladu po komunikacích nebo v uzavřených zónách. To však znamená, že existují významné výzvy k uplatňování autonomních technologií pro automatizované logistické, transportní a speciální operace v obecném terénu, na staveništích, na nezpevněných plochách apod. Cílem tohoto projektu je proto vyvinout konkurenceschopné autonomní akumulátorové užitkové vozidlo právě pro tyto náročné podmínky a posunout ČR na čelní místo v této oblasti s významným inovačním potenciálem. Aby se zajistil u autonomních užitkových vozidel jejich efektivní, bezpečný a robustní pohyb v terénu i za nepříznivých podmínek, bude v rámci tohoto projektu řešen multi-profesním přístupem rozsáhlý soubor vědeckovýzkumných problémů spojených s oblastmi jako např. modulární architektura podvozkové části využívající tzv. lehké konstrukce, pohony a akumulátory pro autonomní užitková elektro-vozidla či výzkum v oblasti systémů řízení autonomních užitkových elektrovozidel využívající smíšenou realitu nebo internet věcí pro součinnost s dalšími subjekty. Tyto vědecko-výzkumné domény se proto zákonitě staly jednotlivými výzkumnými záměry, které díky jejich vzájemnému propojení a koordinaci v průběhu projektu dovedou řešitelský tým k realizaci prototypu vozidla pro řešení úloh logistiky 21. století. Výsledné modulární autonomní užitkové elektrovozidlo tak podpoří nezvratitelnou transformaci logistiky tím, že inovativním řešením založeným na využití současných i budoucích vědeckých poznatků přispěje k vyšší produktivitě při transportu nákladů, k vyšší úrovni bezpečnosti a v neposlední řadě i k nižším dopadům na životní prostředí.

Hlavní partneři

Skupina UJV
Škoda Auto
AWAL
Elmarco
Česká Zbrojovka
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Atrea
Innogy
Auren