Projekt:

Mezinárodní výzkumné laboratoře

Registrační číslo projektu:CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014685

Období realizace projektu:01.03. 2020 – 30.06. 2023

Řešitel projektu za TUL:Mgr. Adam Blažek, MBA

Předkládaný projekt přidává do existujícího Strategického plánu CxI jeden nový strategický cíl: zakládat výzkumná pracoviště společná se zahraničním partnerem. Při implementaci projektu budou nejprve zpracovány manuály na témata: jak vybrat vhodného partnera pro společné výzkumné pracoviště, jak postupovat při vytváření společných výzkumných pracovišť a jak provozovat a řídit společné výzkumné pracoviště. Tyto návodné dokumenty budou vznikat v součinnosti se stávajícími a také s novými partnery zejména ze zakládajících zemí EU. V další fázi implementace projektu bude správnost a funkčnost těchto dokumentů ověřena pilotním založením dvou společných výzkumných laboratoří. Zakládání takových společných pracovišť má řadu odborných témat jako je komplementarita expertních kompetencí partnerů, mezioborovost, synergie apod. Bude třeba řešit také řadu legislativních, organizačních a kompetenčních problémů. To vše v bilaterálním vztahu partnerů ze dvou různých zemí. Jako součást plnění těchto specifických cílů projektu proběhne řada vzdělávací akcí pro stávající i nové výzkumné, manažerské a administrativní pracovníky. Všechny plánované vzdělávací akce jsou zaměřeny na rozvoj dovedností a kompetencí potřebných k získávání zahraničních partnerů, k udržování a k rozvoji intenzity mezinárodních vztahů ve vědě a výzkumu s důrazem na jejich nejvyšší úrovni, tj. zakládání a udržitelném provozování společných mezinárodních pracovišť.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren