Projekt:

Ministerstvo vnitra - Metody ověřování zajištění a detekce neoprávněného porušení bezpečnostních plomb, pečetí a obálek

Registrační číslo projektu:VI20152018023

Období realizace projektu:01.09. 2015 – 31.08. 2018

Řešitel projektu za TUL:prof. Ing. Aleš Richter, CSc.

Projekt je zaměřen na vývoj nových metod ověřování korektního zajištění a identifikaci neoprávněného porušení či padělání bezpečnostních plomb, pečetí a obálek. Metody by měly vést ke splňování stále rostoucích požadavků na bezpečnost. Součástí bude návrh automatického elektronického validačního a identifikačního systému. Budou provedeny zkoušky odolnosti nových materiálů a konstrukčních řešení plomb proti padělání, vlivu působení teploty, elektromagnetického pole, případně chemických látek.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren