Projekt:

Vývoj modulárních laserových technologií určených pro čištění kontaminantů z kamenných a kovových povrchů

Registrační číslo projektu:FW03010564

Období realizace projektu:01.01. 2021 – 31.12. 2024

Řešitel projektu za TUL:Ing. Martin Seidl, Ph.D.

Cílem projektu je návrh a konstrukce inovativní mobilního laserového zařízení pro čištění obtížně odstranitelných povrchových vrstev (grafity, organické a anorganické nánosy apod.) jak v exteriérech, tak i v interiérech (z fasád domů, památek, čištění motorů apod.) z širokého spektra podkladových materiálů (nerosty, kovy, popř. dřevo atd.). Vyvinutá technologie bude prezentována dvěma koncepty (pikosekundové pevnolátkové lasery a CO2 lasery), přičemž oba budou zajišťovat efektivní odstranění povrchových vrstev při minimalizaci poškození podkladového materiálu. Vyvinutá technologie bude bezkontaktní, neabrazivní a šetrná k životnímu prostředí.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren