Projekt:

Zvyšování účinnosti strojů a zařízení snižováním třecích ztrát stroje a jeho komponent

Registrační číslo projektu:TH01021093

Období realizace projektu:01.01. 2015 – 31.12. 2017

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren