Projekt:

Aditivní prostředky bioremediace odpadních vod.

Registrační číslo projektu:TH02030646

Období realizace projektu:01.01. 2017 – 31.12. 2020

Řešitel projektu za TUL:Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.

Vývoj a funkční ověření dvou aditivních, komplementárně působících prostředků zvýšení účinnosti bioremediace odpadních vod. V této souvislosti je projekt zaměřen na vývoj biotechnologietechnologie průmyslové produkce čtyř variant směsného biosurfaktantu s preformovaným profilem jednotlivých kongenerů rhamnolipidů (I. prostředek). Produkované preparáty budou funkčně ověřeny (a zavedeny) jako biogenní aditiva procesu bioremediace odpadní vody, jehož účinnost bude zároveň stimulována i vlivem magnetického pole (II. prostředek). Aplikace magnetického pole bude spojena s vývojem příslušného zařízení (permanentní magnet pevný / elektromagnet) a specifikací magnetické biostimulace.

Hlavní partneři

Skupina UJV
Škoda Auto
AWAL
Elmarco
Česká Zbrojovka
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Atrea
Innogy
Auren