Projekt:

Vývoj protokolu pro vysoce účinný proces odstraňování dusíku z odpadních a podzemních vod na bázi denitrifikačních exogenních substrátů.

Registrační číslo projektu:TH02030793

Období realizace projektu:01.03. 2017 – 31.08. 2020

Řešitel projektu za TUL:Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.

Cílem je vyvinout vysoce účinný proces (protokol) odstraňování dusíku z různých OV a pro sanaci podzemních vod, založený na optimálním složení exogenních organických substrátů pro úplnou biologickou denitrifikaci. Základem bude vytvoření zásobní baterie organických substrátů s ohledem na konkrétní podmínky aplikace – složení OV, typ procesu. Vyvinutý protokol využívající optimální složení substrátů spolu s technologickými modifikacemi denitrifikačního procesu umožní dosažení maximální efektivity odstraňování dusíku z vod s ohledem na rychlost procesu, minimalizaci adaptačních dob a specifické spotřeby organických substrátu. Z předem zjištěného zastoupení rozhodujících skupin denitrifikačních mikroorganismů dané ČOV či v podzemní vodě bude volen nejvhodnější protokol.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren