Projekt:

Inovativní způsoby čištění a recyklace pracích vod z membránových filtrů aplikovaných při úpravě pitných vod

Registrační číslo projektu:FW03010015

Období realizace projektu:01.01. 2021 – 30.06. 2024

Řešitel projektu za TUL:Ing. Mgr. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Cílem předloženého projektu je proto vyvinout komplexní technologii (ověřená technologie) a technologické zařízení (užitný vzor), které umožní efektivní čištění a následnou recyklaci odpadních pracích vod vznikajících při čištění mikrofiltračních a ultrafiltračních membrán používaných při procesech úpravy pitných vod. Díky tomu bude možné aplikovat membránovou filtraci i na úpravnách pitných vod bez napojení na kanalizaci, což byl doposud zásadní omezující faktor pro větší rozšíření těchto technologií. Finální kvalita vyčištěných pracích vod umožní jejich recyklaci v procesu úpravy pitné vody, tudíž bude docíleno efektivnějšího využití primárního zdroje surové vody (povrchové i podzemní vody). Tato skutečnost je zejména s ohledem na panující suchá období velmi aktuální. Současně bude minimalizována produkce odpadních vod i dalšího odpadu. Minimalizace množství odpadů povede ke snížení nákladů nezbytných na jejich likvidaci a v neposlední řadě k nižší zátěži životního prostředí.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren