Projekt:

Vývoj technických prostředků pro rychlou změnu sortimentu na stroji pro přípravu výroby průmyslových třídících sít

Registrační číslo projektu:TH02010964

Období realizace projektu:01.01. 2017 – 31.12. 2019

Řešitel projektu za TUL:doc. Dr. Ing. Ivan Mašín

Cílem projektu je vývoj, návrh, výroba a instalace technických prostředků pro rychlou změnu sortimentu na stroji pro přípravu výroby průmyslových sít. Řešení bude zaměřeno na mechanické a automatické prvky "Výrobního systému SIKR“. Nově vyvinuté procesní prvky výrazně zlepší flexibilitu žadatele, která je nezbytnou podmínkou pro plnění požadavků trhu při malosériové a zakázkové výrobě průmyslových sít a jednou z podmínek pro budoucí realizaci programu „Industry 4.0“. Nově vyvinuté technické prostředky budou zaměřeny jak na redukci tzv. externích přípravných operací, tak i na transformaci a zkrácení tzv. interních operací prodlužujících vlastní prostoj stroje. Řešení se zaměří na mechanická zařízení, prostředky nízko-nákladové automatizace (LCA) i pokročilou automatizaci.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren