Projekt:

Zavedení pokročilých metod augmented reality jako jednoho z pilířů Industry 4.0 při návrhu designu a vývoje průmyslového výrobku

Registrační číslo projektu:TH03010353

Období realizace projektu:01.01. 2017 – 31.12. 2020

Řešitel projektu za TUL:Ing. Jindřich Cýrus, Ph.D.

Primárním cílem je efektivní zavedení pokročilých metod augmented reality do návrhu designu a vývoje průmyslového výrobku, a tím implementaci jednoho z prvků Industry 4.0 v této fázi výroby. Současnost charakterizuje rozvoj virtuálních technologií a jejich pronikání téměř do všech sfér, včetně vývoje osobních automobilů, kde čas a náklady na vývoj nových modelů hrají klíčovou roli. Virtuální realita je zde již mnohdy rutinně využívána, nicméně má jistá omezení a nevýhody, které mohou být eliminovány nástupem smíšené reality. Masivnějšímu nasazení těchto zařízení ale brání některá technická omezení jako je field-of-view, neoptimalizovaný model pro potřeby AR, real-time scanning prostředí a tracking polohy pozorovatele. Eliminace omezení je předmětem výzkumné části projektu.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren