Projekt:

Robot pro reedukaci bipedální lokomoce

Registrační číslo projektu:TH03010299

Období realizace projektu:01.01. 2018 – 31.12. 2021

Řešitel projektu za TUL:prof. Ing. Aleš Richter, CSc.

Hlavním cílem projektu je vývoj robota schopného významně přispět k obnově chůze u pacientů postižených parézou či plegií dolních končetin-DKK. Tento robotický přístroj bude určen pro klinickou i personalizovanou reedukaci bipedální lokomoce DKK zasažených částečným nebo úplným zánikovým postižením. Vyvinuté zařízení bude spojovat unikátní kinematické struktury mechanismů aktivně manipulujících končetinami cirkulárním i bipedálním způsobem s aktivně řízenými silovými momenty. Efektory i senzory robota budou poskytovat informace SW modulům, které budou komunikovat jak spolu, tak rovněž s biomedicínskými moduly autonomně sledujícími a řídícími optimální postup léčby. V rámci projektu bude dosaženo finální nadčasové konstrukce předvýrobního prototypu s řešením patentovaným a chráněným PV.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren