Projekt:

Výzkum systémů pro zvýšení energetické efektivnosti zpracování půdy

Registrační číslo projektu:TJ01000099

Období realizace projektu:01.01. 2018 – 31.12. 2019

Řešitel projektu za TUL:doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D.

Cílem projektu je vytvoření komplexního systému pro simulace konstrukčních řešení strojů pro zpracování půdy, zvláště pak strojů určených pro hluboké kypření, a zároveň vytvoření komplexního systému pro verifikaci a zpětné zpřesňování okrajových podmínek numerických řešení. Komplexní systém bude optimalizovat nastavení pracovních nástrojů tak, aby bylo dosaženo maximální energetické efektivnosti procesu a zároveň dosaženo nejlepší kvality zpracování půdy. Systém pro simulace konstrukčních řešení bude dokončen na konci roku 2018 a komplexní systém pro optimalizaci nastavení pracovních nástrojů bude dokončen na konci řešení projektu (konec roku 2019).

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren