Projekt:

Specialista detekce příměsí

Registrační číslo projektu:CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004865

Období realizace projektu:01.01. 2017 – 30.09. 2018

Řešitel projektu za TUL:doc. Ing. Petr Tůma, CSc.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren