Projekt:

Konstrukce aktivně řízeného kočárku za využití moderních technologií

Registrační číslo projektu:CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004773

Období realizace projektu:01.09. 2016 – 28.09. 2018

Řešitel projektu za TUL:doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D.

Projekt je zaměřen na konstrukci aktivně řízeného kočárku s integrací moderních technologií. Záměrem integrace aktivního systému pohonu a brzdění do konstrukce kočárku je zvýšení bezpečnosti transportu dítěte a zvýšení komfortu pro rodiče při pohybu s kočárkem. Konstrukce kočárku zároveň klade důraz na design a transport kočárku v době kdy není využíván pro transport dítěte. Souběžně s tím je myšlenka vývoje dětské automobilové sedačky, její integrace na nosnou konstrukci kočárku = Variabilita.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren