Projekt:

Zkušební stanoviště pro předcertifikační zkoušky. (CxI)

Registrační číslo projektu:CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004815

Období realizace projektu:01.10. 2016 – 31.12. 2019

Řešitel projektu za TUL:Ing. Pavel Brabec, Ph.D.

V rámci projektu vznikne prototyp zkušebního stanoviště, který bude umožňovat odjetí transient testů pro uvedené kategorie vozidlových motorů, mezi které patří např. NRTC test. Zkušební stanoviště pro optimalizaci spalovacích motorů je zaměřeno na oblast výroby strojů a zařízení. Řešení projektu zahrnuje technické a technologické aspekty nového zařízení pro provádění a ověřování optimalizačních činností na vznětových motorech. Cílem je dosažení předpokladů pro získání homologací nestacionárních testů EHK pro silniční vozidla, traktory a nesilniční stroje v krátkém čase a s vysokou efektivitou.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren