Projekt:

Znalostní báze pro vyřazování JEZ

Registrační číslo projektu:CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004507

Období realizace projektu:01.01. 2017 – 23.09. 2019

Řešitel projektu za TUL:prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.

Cílem projektu je získání nových znalostí potřebných pro průmyslový výzkum a experimentální vývoj v oblasti tzv. decommissioningu tj. vyřazování jaderných zařízení (JEZ) z provozu. Vyřazování JEZ představuje komplex průmyslově a inženýrsky náročných operací, které vyžadují vývoj sofistikovaných technologií, technicky zdatný personál a propracovaný systém řízení, především z pohledu radiační ochrany a nakládání s radioaktivními odpady.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren