Projekt:

Konverze rtuti na solidifikovaný sulfid rtuťnatý

Registrační číslo projektu:FV40270

Období realizace projektu:01.01. 2019 – 31.12. 2020

Řešitel projektu za TUL:Mgr. Vít Novotný

Vyvinutí, verifikování a vyrobení kontinuálního mobilního zařízení pro solidifikaci/stabilizaci rtuti, jehož výstupem bude analog cinabaritu – látky volně se nacházející v přírodě. Vytvořit plně automatizované mobilní zařízení, které kontinuálně přeměňuje vstupující rtuť 99,9% na sirník rtuti dispergovaný v inertní solidifikační složce. Výstup bude bezpečně splňovat podmínky pro vyluhovatelnost a vypařování rtuti. Technologie, která bude výstupem z našeho projektu, se v Evropě nenachází a naším záměrem na závěr projektu je dosáhnout zápisu užitného vzoru. Výstupem tedy bude unikátní technologie vyvinutá společně s Technickou univerzitou v Liberci. Dle cílů stanovených dokumentem Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (NPOV) se projekt řadí primárně pod oblast 4. Environmentální technologie a ekoinovace, podoblast 4.3, cíl VaVal 4.3.1. Nové recyklační technologie, jejichž výstupem jsou látky srovnatelné kvalitou s výchozími surovinami.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren