Projekt:

Vývoj pokročilé technologie čištění vysokomineralizovaných vod založené na membránové destilaci

Registrační číslo projektu:CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020216

Období realizace projektu:01.05. 2020 – 31.05. 2023

Řešitel projektu za TUL:Ing. Jakub Hrůza, Ph.D.

Předmětem projektu je vyvinout a dlouhodobě verifikovat pokročilou technologii čištění vysokomineralizovaných vod. Technologie bude založena na kombinaci předčištění a jednotce membránové destilace s vysoce hydrofobní nanovlákennou membránou, jejíchž vývoj je rovněž předmětem projektu. Takto flexibilní a komplexní systém umožní efektivní a nízkonákladové (využití zbytkového/odpadního tepla) čištění vysokomineralizovaných vod (např. průmyslových, skládkových) na požadovaný stupeň čistoty.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren