Projekt:

Využití moderních záznamových a výpočetních metod pro optimalizaci technologie výroby nanovlákenných materiálů

Registrační číslo projektu:TH04020387

Období realizace projektu:01.01. 2019 – 31.12. 2021

Řešitel projektu za TUL:prof. Ing. Václav Kopecký, CSc.

Předmětem řešení projektu je mapování základních fyzikálních jevů, které dominují v procesu laboratorní tvorby vláken technologií odstředivého zvlákňování, aplikace získaných poznatků na složitěší poloprovozní zvlákňovací zařízení. Uzpůsobení jednotlivých segmentů zvlákňovacího zařízení a jejich parametrů fyzikálním procesům probíhajícím během odstředivého zvlákňování k dosažení takového průběhu, který bude jen minimálně ovlivňován negativními procesními vlivy a z hlediska výroby bude optimální.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren