Projekt:

Zařízení pro bezkontaktní hodnocení tvarové přesnosti automobilových skel

Registrační číslo projektu:TH04010256

Období realizace projektu:01.01. 2019 – 30.06. 2021

Řešitel projektu za TUL:doc. Ing. František Novotný, CSc.

Hlavním cílem projektu je výzkum procesů bezkontaktního měření ploch lesklých materiálů s vysokou mírou parazitních reflexí, možností jejich eliminace a následný vývoj pokročilé technologie bezkontaktního měření profilu gravitačně tvarovaných skel. Konkrétními výstupy projektu budou funkční vzorek (12/2019), prototyp (12/2020) a užitný vzor – systém pro bezkontaktní měření geometrie autoskel (6/2021). Hlavním výsledkem projektu bude prototyp flexibilního zařízení pro kontrolu jakosti tvarovaných skel na lince systémem on – line, in – line. Prototyp zařízení bude koncipován tak, aby mohl být nasazen ve zkušebním provozu na lince u výrobce automobilového skla.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren