Projekt:

Kompaktní filtrační patrona pro aplikaci v systémech filtrace vody a přípravy nápojů a potravin

Registrační číslo projektu:TH04030511

Období realizace projektu:01.01. 2019 – 30.09. 2022

Řešitel projektu za TUL:Ing. Michal Komárek, Ph.D.

Cílem zamýšleného projektu je nahrazení komerčních typů filtračních patron kompaktní filtrační patronou sestávající ze sorpční porézní komponenty s příměsí aktivního uhlíku pro adsorpci chemických látek a filtrační vložky využívající nanovlákennou strukturu pro záchyt biologické kontaminace způsobené např. haváriemi vodovodních řádů. Předpokládaným výstupem je tedy nový typ filtračního elementu vyznačující se nižšími náklady a vyšší průtočností, oproti stávajícím výrobkům.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren