Projekt:

Vývoj technologie pro efektivní potlačování mykolitických pěn v aktivačních systémech čištění odpadních vod

Registrační číslo projektu:TH04030419

Období realizace projektu:01.01. 2019 – 31.05. 2022

Řešitel projektu za TUL:Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.

Cílem projektu je vyvinout novou metodu eliminace mykolitických pěn v aktivačních systémech čištění odpadních vod; tuto pak zavést do výroby a provozně ověřit. Základním prvkem je vytvoření komplexní technologie pro čistírny odpadních vod umožnující snížení až úplnou eliminaci pěny. Takto ověřená technologie bude komercializována aplikačním garantem a jeho obchodními partnery. Cíle budou dosaženy v průběhu řešení projektu na minimálně jedné ČOV vybrané v rámci monitoringu během projektu. Tím bude dosaženo referenční zakázky v průběhu řešení projektu, jako nezbytného podkladu pro následnou rychlou komercializaci vyvinuté technologie pro aplikaci na dalších ČOV.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren