Projekt:

WP1 Národní centrum kompetence pro materiály, pokročilé technologie, povlakování a jejich aplikace

Registrační číslo projektu:TN01000038

Období realizace projektu:01.01. 2019 – 31.12. 2021

Řešitel projektu za TUL:Ing. Jiří Šafka, Ph.D.

Centrum má za cíl urychlit vývoj a průmyslové rozšíření plazmatických, laserových a aditivních technologií za účelem přípravy, úpravy a zplyňování průmyslově využitelných materiálů. Přestože jednotlivé technologie v poslední době zaznamenaly v průmyslovém nasazení řadu úspěchů, není jejich potenciál ani zdaleka využit. Vzhledem k šíři tohoto potenciálu a budoucímu dopadu na měnící se ekonomiku představuje zvládnutí, rozvoj a propojování těchto technologií úkol strategické důležitosti. Dílčí projekty řešené v rámci centra se budou zabývat problémy napříč celým životním cyklem produktu od výroby, přes obnovu až po likvidaci, to vše s důrazem na šetrnost životnímu prostředí a využití nerostných surovin.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren