Projekt:

Adaptivní technologie 3D tisku na bázi extrudéru pro přesnou a efektivní sériovou výrobu

Registrační číslo projektu:TF06000085

Období realizace projektu:01.04. 2019 – 31.12. 2021

Řešitel projektu za TUL:doc. Ing. Petr Tůma, CSc.

Hlavním cílem projektu je využití angulárního robota pro velkoformátový vícesměrový 3D tisk z kompozitních materiálů. Dílčím cílem projektu je stanovení metodického postupu pro proměření chybových odchylek při pohybu robota s ohledem na tuhost celého pohybového systému a možných způsobů eliminace těchto odchylek pro zlepšení přesnosti 3D tisku. V rámci plnění hlavního cíle bude provedena instalace speciální tiskové hlavy, která umožňuje zpracovávat různé typy polymerních materiálů ve formě pelet pomocí šnekového extrudéru. Poslední částí projektu bude testování tiskové hlavy a jejího řízení, včetně testování algoritmů generujících trajektorii pro vícesměrový tisk. Tisková hlava bude doplněna o senzory pro detekci kvality výrobku.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren