Projekt:

Hybridní optický vláknový senzorový systém pro snímání hladiny a kvality provozních kapalin vozidel

Registrační číslo projektu:FW03010210

Období realizace projektu:01.01. 2021 – 31.12. 2023

Řešitel projektu za TUL:doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc.

Cílem projektu je vyvinout hybridní optický vláknový senzorový systém, který umožní jednoduché, spolehlivé a nákladově efektivní snímání úrovně hladiny provozních kapalin vozidel. Systém bude schopen souběžně se snímáním hladiny detekovat i kritické změny kvality těchto kapalin. Provozními kapalinami, na kterých bude navržený systém ověřen, budou základní provozní kapaliny (brzdová kapalina a palivo). Předmětem projektu bude návrh a realizace demonstrátorů, který budou použity jako základní nástroje pro specifický výzkum a vývoj optických vláknových senzorů pro jednotlivé aplikace v několika variantách (jedno a víceúrovňové senzory hladiny kapaliny, senzory kvality/znečištění kapaliny).

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren