Projekt:

Hybridní organokřemičité nanomateriály pro heterogenní katalýzu enantioselektivních reakcí

Registrační číslo projektu:18-9824-S

Období realizace projektu:01.01. 2018 – 31.12. 2020

Řešitel projektu za TUL:doc. RNDr. Michal Řezanka, Ph.D.

Projekt se zabývá vývojem nových hybridních organicko-anorganických materiálů a nanovláken s potenciálním využitím v heterogenní katalýze enantioselektivních reakcí. Cílem projektu je příprava pevných materiálů a nanovláken založených na přemostěných silseskvioxanech, jejichž přemosťující organická jednotka je enantiomerně čistá. Nově připravené hybridní organicko-anorganické materiály a nanovlákna budou plně charakterizovány a bude studována jejich katalytická aktivita ve vybraných enantioselektivních reakcích

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren