Projekt:

Recyklace oplachových vod z automyček pomocí nanovlákenných membrán

Registrační číslo projektu:FW03010444

Období realizace projektu:01.01. 2021 – 31.12. 2023

Řešitel projektu za TUL:Ing. Jakub Hrůza, Ph.D.

Cílem projektu je vývoj a optimalizace systému recyklace průmyslových odpadních vod z automyček a podobných provozů zaměřených na oplachy strojů a zařízení v rozsahu do 1,5 m3/den. Jedná se o vody s vysokým obsahem detergentů kontaminované jemnými mechanickými nečistotami. Podstatou řešení je odstranění mechanických nečistot o velikosti 0,3 µm a větších membránovou filtrací. Základem filtrace budou regenerovatelné nanovlákenné membrány. Výstupem procesu je kapalina zbavená většiny nerozpuštěných látek a emulzí vhodná pro opakované použití jako oplachová voda, nebo pro jiné technické použití. Dalším výstupem je zahuštěný kal odfiltrovaných nečistot, jehož množství bude výrazně nižší ve srovnání s aplikací klasické čistírenské technologie.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren